strange

November 04, 2012


ฉันคิดถึงเธอนะ แต่ฉันก็อยากเจอเธอบ่อยๆ 
ฉันกลัวว่าเวลาเราไม่ได้เจอกันแล้วเธอจะลืมฉัน 
เธอจะลืมสิ่งที่ฉันทำให้เธอรู้สึก 
ฉันกลัวว่าเธอจะลืมสิ่งที่เธอเคยพูด 
ฉันชอบเธอ 
แต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับความรักครั้งนี้จริงๆ
.


You Might Also Like

0 comments